English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Chính sách giao hàng

1. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

Elladecors.com thực hiện giao hàng trên toàn quốc. Sau khi xác nhận đặt cọc và thông tin mua hàng từ người mua sẽ tiến hành giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

* Trong khu vực TPHCM: Miễn phí vận chuyển.

– Đối với hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng 5-7 ngày làm việc (Không tính thứ bảy và chủ nhật)

– Đối với hàng không có sẵn: Giao hàng trong vòng 8-12 tuần kể từ ngày đặt cọc.

* Ngoài khu vực TPHCM: Tính phí vận chuyển.

– Đối với hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng 5-7 ngày làm việc (Không tính thứ bảy và chủ nhật)

– Đối với hàng không có sẵn: Giao hàng trong vòng 8-12 tuần kể từ ngày đặt cọc.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.